Loading

เกี่ยวกับเรา

  • บริษัท อาดิโอ้โซลูชั่น จำกัด

    บริษัท อาดิโอ้โซลูชั่น จำกัด เราคือผู้ให้บริการด้านให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร,ทำเว็บไซต์,ออกแบบและติดตั้งระบบเนตเวิร์คสำหรับองค์กร และบริการอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการของเรา

Software Development

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยงาน/องค์กร และร้านค้า

Software Consulting

ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยงาน/องค์กร และร้านค้า

Network Infrastructure

ให้คำปรึกษาและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในและนอกสถานที่

ขั้นตอนการดำเนินการ

เก็บความต้องการของลูกค้า

เก็บข้อมูลรายละเอียดและลักษณะของงานที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางดังนี้

ประเมินราคาและระยะเวลาการพัฒนา

หลังจากทีมงานได้รับความต้องการของลูกค้าแล้่วทีมงานจะทำการประเมินราคาและระยะเวลาการทำงานและส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดให้ลูกค้าภายใน 3 วัน

พัฒนาและทดสอบระบบ

หลังจากทำสัญญากับลูกค้าแล้วทีมงานจะเริ่มทำการพัฒนและให้ลูกค้าทดสอบระบบภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

ส่งมอบงาน

เมื่อลูกค้าทำการทดสอบระบบและพึงพอใจแล้วทีมงานจะทำการส่งมอบงานและให้ลูกค้าพร้อมให้บริการหลังการขาย เป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนี้

  • รับประกันความผิดพลาดของระบบ 1 ป๊
  • ค่าบริการ Web Hosting 1 ปี

บริการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กร

100% Fully Responsive

สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย

สวยงามดูทันสมัย

เว็บไซต์สวยงามน่าใช้ ดูทันสมัย โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์

ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ทีมงานสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่สุด

มีระบบจัดการเว็บไซต์สำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถเพิ่ม-ลด ข่าวสารภายในเว็บไซต์ด้วยตนเองผ่านระบบจัดการเว็บไซต์

ติดต่อเรา

บริษัท อาดิโอ้ โซลูชั่น จำกัด

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002